Kontakty

Predajca

Názov:board.sk, s.r.o.
IČO:35853867
DIČ:2021609194
IČ DPH:SK2021609194
Mesto:Bratislava
PSČ:82107
Adresa:Železničná 76
Telefón:02/444 626 50
E-mail:shop@board.sk
Kontakt:Patrik Cvengroš
OS BA I, Sro, 28412/B, IČ DPH: SK2021609194

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 02/58272 172
  • 02/58272 104
Fax:
  • 02/58272 170