Predajca

Názov:board.sk, s.r.o.
IČO:35853867
DIČ:2021609194
IČ DPH:SK2021609194
Mesto:Bratislava
PSČ:82106
Adresa:Nákovná 9
Telefón:+421 9017 808 808
E-mail:shop@board.sk
Kontakt:Patrik Cvengroš
OS BA I, Sro, 28412/B, IČ DPH: SK2021609194

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70