Prevádzkareňboard.sk, s.r.o.
Nákovná 9
82106 Bratislava


: +421 917 808 808
: shop@pocitac.sk

Sídloboard.sk, s.r.o.
Nákovná 9
821 06 Bratislava 214

: 35853867
: 2021609194
: SK2021609194
OS BA I, Sro, 28412/B, IČ DPH: SK2021609194

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70